workshops och skapande skola

Animation och film är ett roligt och effektivt verktyg att berätta sin historia med, att göra sin röst hörd.

 

Vi leder workshops i skolor, förskolor, bibliotek, fritidsgårdar, mm.

 

Upplägget kan skräddarsys för att passa alla behov; vi kan göra en kort prova-på workshop, där man i grupp får göra en hel film på tre timmar, eller vi kan göra ett längre samarbete kring ett visst ämne.

Vi tycker det är viktigt för barn och unga att lära sig hur man skapar film. Idag blir vi alla bombarderade av och konsumerar rörliga bilder från tidig ålder. Film är ett väldigt starkt medium som går rakt in i oss. Vi tycker därför att det är viktigt att från tidig ålder lära sig hur film blir till, att det alltid är någon bestämmer vad som ska vara med i filmen och hur den ska presenteras. Det finns alltid en avsändare och vi ger barnen möjlighet att vara just avsändare av film och inte bara mottagare.

 

Vi har båda lång erfarenhet av att både göra egna animerade filmer och att leda workshops. Mia arbetar sedan 2012 på Eslövs kulturskola som filmpedagog och vi ingår sedan många år i Film i Skånes nätvärk beställ en filmpedagog. Våren 2018 kommer vi ut i 16 klasser i Malmö och har animationsworkshops.

 

Exempel på skapande skola koncept:

Vi kommer två pedagoger i en helklass och jobbar med manus, skapande av material, animation och ljudläggning på en dag. Klassen delas in i 5 - 7 grupper och det enda som behövs förberedas innan vi kommer är en kort synopsis från varje grupp. Skolan väljer fritt ämne och här finns ju möjlighet att fördjupa sig i tex värdegrunsfrågor, hbtq- och normarbete eller tolkningar av böcker man läst. Endast fantasin sätter gränser! Vi skräddarsyr gärna detta koncept så det passar skolans specifika undervisning.

En heldag i helklass med 2 filmpedagoger kostar 12 000kr + moms   

 

Efter en dags animation har eleverna gjort korta animerade filmer. Här är några exempel från elever i femte klass på Sofielundsskolan i Malmö.

Kaffe dramat

Sand town

See you again

Apollo 16

 

Vi erbjuder workshops i animation och praktisk bild- och filmkunskap, där man på ett handfast sätt tillägnar sig kamerans språk. Här nedan kan ni se och hämta hem mer detaljerade förslag på färdiga koncept.

 

Animation i skolan  - F-klass - åk 9

 

Animation i skolan, med förberedelse - åk4 - åk9

 

Praktisk film- och bildkunskap - kamerans språk, åk1 - åk7

 

Snipp, Snapp, Snut - animation för skolan, f-klass - åk2

 

Snipp, Snapp, Snut - animation för förskolan

 

 

För mer information hör av er till:

dancinganimation@yahoo.se

Mia Hulterstam 0736379920

Cecilia Actis 0739233072

 

Copyright ©  All Rights Reserved